İş Güvenliği Uzmanı


İş Güvenliği Uzmanları 29.12.2012/28512 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.
İş Güvenliği Uzmanlarımız, hizmet verdikleri kuruluşlarda sunmuş oldukları hizmetleri ve raporlamaları Neta OSGB bilgi işlem altyapısına kayıt ederler.
Hizmetin başlamasına istinaden görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanlarımız kuruluşları ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar.
Kuruluşlarda sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için, uzmanlarımız çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermektedir.

İş Güvenliği Uzmanı detaylı resmi görev, yetki ve sorumlulukları için lütfen buraya tıklayınız.